Warning: include(/home/ziabek11/domains/warszawskieogrody.pl/public_html/wp-content/uploads/file.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ziabek11/domains/warszawskieogrody.pl/public_html/wp-settings.php on line 26

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/ziabek11/domains/warszawskieogrody.pl/public_html/wp-content/uploads/file.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/p53/lib/php') in /home/ziabek11/domains/warszawskieogrody.pl/public_html/wp-settings.php on line 26

Warning: include(/home/ziabek11/domains/warszawskieogrody.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-importer/config.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ziabek11/domains/warszawskieogrody.pl/public_html/wp-settings.php on line 282

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/ziabek11/domains/warszawskieogrody.pl/public_html/wp-content/plugins/wordpress-importer/config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/p53/lib/php') in /home/ziabek11/domains/warszawskieogrody.pl/public_html/wp-settings.php on line 282
Warszawskie Ogrody | Warszawskie Ogrody

Zakres usług

kompleksowe usługi z zakresu architektury krajobrazu

 

 • ogrody przydomowe
 • projekty fragmentów ogrodów (rabaty, patia, dosadzenia)
 • zieleń miejska (place, skwery, zieleńce, place zabaw)
 • zieleń przy obiektach użyteczności publicznej (firmy, banki, hotele, kościoły)
 • tereny zieleni osiedli mieszkaniowych
 • aranżacja tarasów i balkonów
 • inwentaryzacja dendrologiczna
 • nadzór autorski nad pracami ogrodowymi, organizacja prac w ogrodzie
 • porady związane z kupnem i pielęgnacją drzew, krzewów, kwiatów
 • kalendarze prac ogrodowych

Dokumentacja projektowa:

 • inwentaryzacja stanu istniejącego
 • projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu (forma kolorowa, plastyczna) wraz z podziałem funkcjonalnym przestrzeni
 • projekt techniczny – wykonawczy wraz z wymiarowaniem oraz doborem gatunków roślin
 • projekt systemu nawadniającego
 • projekt nawierzchni i punktów świetlnych
 • detal – szczegółowe rozwiązania projektowe dla zbiorników wodnych, elementów małej architektury, ogrodów skalnych, nawierzchni

Dokładność i przejrzystość projektów pozwala zrealizować projekt etapowo. Przygotowujemy również projekty pod nasadzenia samodzielne – usługa „zrób to sam”.

Realizacja kompleksowa lub częściowa elementów projektu:

 • prace przygotowawcze – oczyszczenie terenu
 • roboty ziemne – wyrównanie terenu, rozplantowanie ziemi, modelowanie terenu (wykopy pod zbiorniki wodne, tworzenie skarp)
 • drenaż – system odwodnienia terenu
 • systemy nawadniające
 • elementy świetlne
 • nawierzchnie – podjazdy, ścieżki w ogrodzie (utwardzone, żwirowe)
 • schody, tarasy i murki oporowe
 • elementy wodne – zbiorniki wodne, kaskady i strumienie
 • ogrody skalne, żwirowe
 • elementy małej architektury – altany ogrodowe, pergole, trajaże, grille ogrodowe, donice, wiaty
 • zakładanie trawników – z siewu, z rolki, murawy rekreacyjne, murawy sportowe
 • nasadzenia roślin – sadzenie drzew, krzewów i bylin

W ramach kompleksowej realizacji oferujemy roczną pielęgnację wykonanego ogrodu.

Usługi sezonowe lub całoroczne:

 • zabiegi na trawnik: koszenie, wertykulacja, piaskowanie
 • odchwaszczanie rabat
 • przesadzanie
 • cięcia formujące
 • nawożenie
 • uzupełnianie kory/żwiru na rabatach
 • zabezpieczenie roślin przed zimą

Kalendarz prac ogrodowych – opracowanie indywidualne zawierające niezbędne terminy i szczegółowe wskazania dotyczące pielęgnacji wszystkich roślin znajdujących się w ogrodzie.

 • dobór odpowiednich materiałów, roślin oraz innych elementów ogrodowych
 • zakup materiałów
 • dopasowanie roślin do siedliska
 • samodzielne realizacje
 • pielęgnowanie