Zakres usług

kompleksowe usługi z zakresu architektury krajobrazu

 

 • ogrody przydomowe
 • projekty fragmentów ogrodów (rabaty, patia, dosadzenia)
 • zieleń miejska (place, skwery, zieleńce, place zabaw)
 • zieleń przy obiektach użyteczności publicznej (firmy, banki, hotele, kościoły)
 • tereny zieleni osiedli mieszkaniowych
 • aranżacja tarasów i balkonów
 • inwentaryzacja dendrologiczna
 • nadzór autorski nad pracami ogrodowymi, organizacja prac w ogrodzie
 • porady związane z kupnem i pielęgnacją drzew, krzewów, kwiatów
 • kalendarze prac ogrodowych

Dokumentacja projektowa:

 • Inwentaryzacja stanu istniejącego
 • Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu (forma kolorowa, plastyczna) wraz z podziałem funkcjonalnym przestrzeni
 • Projekt techniczny – wykonawczy wraz z wymiarowaniem oraz doborem gatunków roślin
 • Projekt systemu nawadniającego
 • Projekt nawierzchni i punktów świetlnych
 • Detal – szczegółowe rozwiązania projektowe dla zbiorników wodnych, elementów małej architektury, ogrodów skalnych, nawierzchni

Dokładność i przejrzystość projektów pozwala zrealizować projekt etapowo. Przygotowujemy również projekty pod nasadzenia samodzielne – usługa „zrób to sam”.

Realizacja kompleksowa lub częściowa elementów projektu

 • Prace przygotowawcze – oczyszczenie terenu
 • Roboty ziemne – wyrównanie terenu, rozplantowanie ziemi, modelowanie terenu (wykopy pod zbiorniki wodne, tworzenie skarp)
 • Drenaż – system odwodnienia terenu
 • Systemy nawadniające
 • Elementy świetlne
 • Nawierzchnie – podjazdy, ścieżki w ogrodzie (utwardzone, żwirowe)
 • Schody, tarasy i murki oporowe
 • Elementy wodne – zbiorniki wodne, kaskady i strumienie
 • Ogrody skalne, żwirowe
 • Elementy małej architektury – altany ogrodowe, pergole, trajaże, grille ogrodowe, donice, wiaty
 • Zakładanie trawników – z siewu, z rolki, murawy rekreacyjne, murawy sportowe
 • Nasadzenia roślin – sadzenie drzew, krzewów i bylin

W ramach kompleksowej realizacji oferujemy roczną pielęgnację wykonanego ogrodu.

Usługi sezonowe lub całoroczne

 • zabiegi na trawnik: koszenie, wertykulacja, piaskowanie
 • odchwaszczanie rabat
 • przesadzanie
 • cięcia formujące
 • nawożenie
 • uzupełnianie kory/żwiru na rabatach
 • zabezpieczenie roślin przed zimą

Kalendarz prac ogrodowych – opracowanie indywidualne zawierające niezbędne terminy i szczegółowe wskazania dotyczące pielęgnacji wszystkich roślin znajdujących się w ogrodzie.

 • Dobór odpowiednich materiałów, roślin oraz innych elementów ogrodowych
 • Zakup materiałów
 • Dopasowanie roślin do siedliska
 • Samodzielne realizacje
 • Pielęgnowanie